Cum se legalizează prestarea serviciilor de Social Media Marketing în Moldova? Avocatul Sergiu Muntean, fondatorul Sfat de Avocat și membru activ al comunității Social Media în Culise, vine să îți explice aspectele juridice și necesitatea legalizării serviciilor SMM. Recomand să îți salvezi acest articol și să revii la el ori de câte ori îți trebuie 😉

Legalizarea prestării serviciilor de Social Media Marketing este dictată de următoarele prevederi legale:

Codul Civil al Republicii Moldova ne explică următoarele:

Articolul 26. Activitatea de întreprinzător a persoanei fizice

(1) Persoana fizică are dreptul să practice activitate de întreprinzător, fără a constitui o persoană juridică, din momentul înregistrării de stat în calitate de întreprinzător individual sau în alt mod prevăzut de lege.

(2) persoana care practică activitate de întreprinzător fără înregistrare de stat nu poate invoca lipsa calităţii de întreprinzător.

(3) asupra activității de întreprinzător desfășurate fără constituirea de persoană juridică se aplică regulile care reglementează activitatea persoanelor juridice cu scop lucrativ dacă din lege sau din esența raporturilor juridice nu rezultă altfel.

Codul contravențional al Republicii Moldova prevede:

Articolul 263. Desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător

(1) Desfășurarea activității de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă conform legii ori cu act de înregistrare declarat nevalabil se sancționează cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale. (o unitate convenționala = 50 MDL)

Codul Penal al Republicii Moldova prevede următoarele situații condamnabile:

Articolul 125. Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător
Prin desfăşurare ilegală a activităţii de întreprinzător se înţelege:
a) desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea (reînregistrarea) la organele autorizate;
b) desfăşurarea unor genuri de activitate interzise de legislaţie;
c) desfăşurarea activităţii de întreprinzător prin intermediul filialelor, reprezentanţelor, sucursalelor, secţiilor, magazinelor, depozitelor, unităţilor comerciale şi altor unităţi neînregistrate în modul stabilit de legislaţie; …

Articolul 241. Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător
(1) Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător, soldată cu obţinerea unui profit în proporţii mari, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 200 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate… (o unitate conventională = 50 MDL)

Articolul 244/1. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice
(1) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declaraţie a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat depăşeşte 2500 de unităţi convenţionale,se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.

Ce trebuie să înțeleg din articolele menționate mai sus?

Fie ți-ai înregistrat o formă organizatorico-juridică, fie nu, legea prevede pentru tine aceleași obligații, condiții și restricții. Ce înseamnă asta?

Dacă tu desfășori o activitate relativ permanentă și succesiv aducătoare de venit – e timpul să îți înregistrezi activitatea, să prezinți declarația pe venit și să achiți impozitele. În caz contrar, vei răspunde în fața legii conform tuturor prevederilor legislației civile, a celei contravenționale și penale. Iar natura contravențională sau penală va depinde direct de mărimea prejudiciului adus statului.

O altă circumstanță care dictează necesitatea înregistrării activității este faptul că orice companie aptă de a achita onorarii atractive vrea să treacă aceste sume la cheltuieli deductibile. Realizarea acestui scop se face doar prin încheierea unui contract de prestări servicii cu o altă companie (formă organizatorico-juridică). Cei care au înregistrată activitatea sa drept Întreprindere Individuală sau Societate cu Răspundere Limitată vor fi mereu mai atractivi pentru jucătorii mari din piața Marketingului Digital.[/vc_column_text]

Un aspect mai puțin juridic, dar relevant subiectului nostru este faptul că, lipsa unei forme organizatorico-juridice este egală cu lipsa unui statut. Fapt ce diminuează mult încrederea potențialilor clienți și te face să accepți onorarii ”medium-low” pe piața SMM.

CARE SUNT BENEFICIILE LEGALIZĂRII ACTIVITĂȚII SMM?

 • Eviți sancțiunile pentru activitatea ilegală de întreprinzător;
 • Devii rentabil și atractivi pentru clienții tăi în cazul conlucrării în format B2B;
 • Te poziționezi drept fondator și administrator al propriei afaceri sau te poți angaja în calitate de director al departamentului Marketing Digital în propria companie căpătând astfel statut și câștigând teren în fața potențialilor clienților;
 • Îți formezi stagiu de cotizare, obții dreptul la prestații de protecție socială;
 • Diminuezi impozitele tale și impozitele potențialilor clienți prin balansările cu rubrica „cheltuieli deductibile ale companiei”;
 • În cazul în care clientul te-ar angaja în calitate de specialist în propria lui companie la un salariu de 10 000 (zece mii) MDL, acesta ar fi fost obligat să achite suplimentar circa 8000 (opt mii) MDL, iar în cazul în care încheie un contract de prestări servicii cu compania ta, el achită doar sumele din contract și poate trece aceste sume la cheltuieli deductibile.

CARE SUNT FORMELE ORGANIZATORICO-JURIDICE RECOMANDATE?

Legislația Republicii Moldova prevede câteva forme de organizare juridică mai comode specialiștilor din domeniul Marketingului Digital. Iată care sunt ele:

ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ / Î.I

Pentru a fi înregistrată în calitate de Întreprinzător Individual trebuie să depui la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat cererea de înregistrare și bonul de plată a taxei de înregistrare. În calitate de Întreprinzător Individual poți desfășura orice gen de activitate neinterzisă de lege cu titlu de regulă generală (excepție fiind domeniul asigurărilor și a serviciilor financiare.

Activitatea de întreprinzător este o afacere mică și simplă de condus. În calitate de administrator, îți cunoști personal beneficiarii și poți reacționa prompt la cerințele lor. Reacția promptă și operativitatea în luarea deciziilor este un avantaj competitiv și o premisă a succesului tău 😉 Această formă de organizare juridică este specifică pentru comercianții locali, prestatori de servicii, proprietari de localuri și restaurante.

Care este specificul acestei forme de organizare juridică? În caz de prejudiciere a intereselor clienților, tu, în calitate de Întreprinzător Individual, vei răspunde atât cu bunurile Întreprinderii cât și cu propriile bunuri.

Întreprinzătorul individual poate utiliza munca salariaților, aceștia devenind reprezentanții Întreprinzătorului Individual. În cazul încălcării drepturilor consumatorilor de servicii (ale clienților) răspunderea materială fiind suportată totuși de întreprinzător.

În momentul în care afacerea ia amploare și odată cu profitul tău cresc și riscurile, apar situații pe care nu ești în stare să le gestionezi eficient, în mod independent, se impune trecerea la o formă de organizare juridică mai amplă. Știi care e?

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ / S.R.L.

Avantajul acesteia este evident. Societatea cu Răspundere Limitată – răspunde în fața consumatorilor de servicii (a clienților tăi) doar cu bunurile societății, bunurile personale ale fondatorilor și proprietăților SRL-ului fiind diferențiate de lege și protejate de aceasta. Societatea cu Răspundere Limitată reprezintă una din formele complexe organizatorico-juridice care implică un mecanism de administrare a acesteia și îți permite să împarți activitatea pe departamente.

Atât în cadrul Întreprinderii Individuale cât și în cadrul Societății cu Răspundere Limitată, dacă încasezi plățile doar prin transferuri bancare, poți lucra fără aparat de casă. Acestea fiind necesare doar la încasarea plăților în numerar, cash.

Pentru mai multe detalii privind procedura de înregistrare a ÎI și SRL, modele ale contractelor de prestări servicii și ale Contractelor Individuale de Muncă te poți adresa aici  – www.specialistextern.info

CE ACTIVITĂȚI POȚI DESFĂȘURA CONFORM LEGISLAȚIEI DIN MOLDOVA?

(70) activităţi ale direcţiilor administrative centralizate activităţi de management şi de consultanţă în management
Această diviziune include acordarea de consultanţă şi asistenţă firmelor pe probleme de management, cum ar fi: planificarea organizatorică și strategică, planificarea financiară şi întocmirea bugetelor, obiective şi strategii de marketing, planificarea şi politici privind resursele umane, planificarea producţiei şi planificarea controlului. De asemenea, include supravegherea şi managementul altor unități aparținând aceleiași companii sau întreprinderi, de exemplu, activități ale birourilor de administrație centrală.

(70.22) activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Această clasă include acordarea de consultaţii, îndrumare şi asistenţă operaţională pentru firme cum ar fi: planificarea organizatorică și strategică, procese de retehnologizare, managementul schimbărilor, reducerea costurilor şi alte probleme financiare, obiective şi strategii de marketing, planificarea şi politici privind resursele umane, strategii de compensare şi pensionare, planificarea producţiei şi planificarea controlului.

Aceste servicii pentru afaceri pot include consultanţă, îndrumare sau asistenţă operaţională pentru firme şi servicii publice cu privire la:

 • Proiectarea metodelor sau procedurilor contabile, programe de contabilizare a costurilor, proceduri de control bugetar,
 • Consultanţă şi asistenţă acordată firmelor şi serviciilor publice pentru planificare, organizare eficientă şi control, managementul informaţiei etc.

(73.11) activităţi ale agenţiilor de publicitate
Această clasă include furnizarea unei game complete de servicii de publicitate şi de promovare (prin posibilităţi interne sau prin subcontractare), inclusiv consultanţă, servicii de creaţie, producţia de material publicitar şi cumpărarea acestuia. Această clasă include:

Crearea şi realizarea campaniilor publicitare:

 • Crearea şi plasarea reclamelor în ziare, la televiziune, radio, pe internet şi alte mijloace media,
 • Crearea şi plasarea reclamelor în aer liber. De exemplu, afişe, panouri şi cadre, proiectarea showroom-urilor şi aplicarea de colante publicitare pe maşini şi autobuze,
 • Publicitatea aeriană,
 • Distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor,
 • Creare de standuri, structuri şi locurilor de afişare.

Desfăşurarea campaniilor de marketing şi a altor servicii publicitare în scopul atragerii şi reţinerii clienţilor:

 • Promoţii de produse,
 • Activităţi de marketing prin punctele de vânzare,
 • Publicitate directă prin poştă.

Cam atât pentru azi 😉 Ce ai putea adăuga la informația expusă mai sus?